Τα μυστικά της επιτυχημένης διαδοχής στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση

Τα μυστικά της επιτυχημένης διαδοχής στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση

Η ενδοοικογενειακή διαδοχή είναι σύνηθες φαινόμενο σε όλες τις μικρές και μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις του κόσμου και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε ώριμης οικονομίας, ενώ παράλληλα