Το επιχειρείν διδάσκεται!/

Το βιώσιμο επιχειρείν διδάσκεται!

Από τη θεωρία στην πράξη και από την αδυναμία επιβίωσης στην επιχειρηματική καταξίωση, η κοινότητα the αriston business society «στεγάζει» το μοναδικό online course ROIEDU Business. Κέντρα κόστους, μετρήσεις παραγωγικότητας, ανθρώπινοι πόροι, επιχειρηματικός ανασχεδιασμός, πολιτική διαχείρισης κράτους και νομοθεσίας, συνθέτουν το πιο καινοτόμο πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η κοινότητα the αriston business society αποτελεί και πλατφόρμα δημιουργίας επιχειρηματικών συνεργιών και αμοιβαία επωφελών δικτυώσεων για όλα τα μέλη της. Γιατί δεν αρκεί μόνο να δημιουργήσεις μία επιχείρηση, αλλά και να την αναπτύξεις κάνοντας τα όνειρά σου πραγματικότητα!

Επιχειρηματική δράση
με ROIEDU Business

Το πρόγραμμα εισάγει έναν κώδικα ορθής επιχειρηματικής πρακτικής για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ώστε να επιδείξουν διασφαλισμένη βιωσιμότητα, εξωστρέφεια και υψηλή παραγωγικότητα στο «νέο οικονομικό περιβάλλον» που διαρκώς μεταβάλλεται.

ROIEDU Global Skills
Το πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας

Το ROIEDU Global Skills απευθύνεται στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, προκειμένου να επιλέξουν κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη, τα οποία μέσω του προγράμματος έχουν αποκτήσει κρίσιμες δεξιότητες ιδιαίτερα στο επίπεδο της διαπολιτισμικής και διεθνούς επικοινωνίας.

Διαγνωστικός
Διαγνωστικός

Διαγνωστικός Έλεγχος

Το επιχειρείν διδάσκεται και τελειοποιείται στην πράξη, με τον Διαγνωστικό έλεγχο της hyphen SA, για κάθε επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί και να αντιμετωπίσει πετυχημένα τις προκλήσεις της αγοράς.

Knowledge Management System-KMS

Το σύστημα διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management System KMS) του ομίλου της hyphen SA, αποτελεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, η οποία υλοποιήθηκε ύστερα από αρκετά χρόνια έρευνας και κατανόησης των απαιτήσεων κάθε επιχειρηματικής οντότητας.

My ariston Manager (MaM)

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης, όπου η επιχείρηση αποκτά τον δικό της αriston Manager (MαM) με εμπειρία στις ιδιαιτερότητες του κλάδου της και με στόχο η εν λόγω επιχείρηση να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες και δομές.

the ariston project CODEX - Οδικός χάρτης προς την επιχειρηματική αυτονόμηση

Codex σημαίνει «κώδικας» και όταν μιλάμε για επιχειρηματική αυτονόμηση, αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούμε την επιχειρηματικότητα ως χαρακτηριστικό στην ψυχή και την πρόθεση του κάθε ατόμου, είτε κυριολεκτούμε, λέγοντας ότι κάποιος έχει επιχείρηση, είτε όχι.

 

Το αriston codex κωδικοποιεί βιωματικά τους μικρούς στόχους, τα baby steps που πρέπει να κατακτούμε κάθε μέρα, για να είμαστε επιτυχημένοι και να έχουμε λύσεις παντός καιρού. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς (reference book), που σημαίνει ότι πρόκειται για ένα βιβλίο οδηγό, το οποίο θα το έχουμε σε διάφορες φάσεις της πορείας μας step by step. Το αriston codex δίνει πολύ απλά και κατανοητά τα εφόδια για το πώς να διαχειριζόμαστε τη ζούγκλα, όποια και να είναι γύρω μας, από την παιδική ηλικία των 9 μέχρι τα 99.

Εγγραφείτε στο newsletter μας!/