Διαγνωστικός έλεγχος/

Ο Διαγνωστικός έλεγχος επικεντρώνεται στην απόδοση της επιχείρησης και συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου βελτίωσής της, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας της, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα όλων των συντελεστών της.

Διερευνώντας εις βάθος τις σχέσεις του προσωπικού με τη διοίκηση, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις τους με το αγοραστικό κοινό, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών, αλλά και συνολικότερης  λειτουργίας, δίνει στον επιχειρηματία όλα τα στοιχεία εκείνα, που του είναι απαραίτητα, για να πραγματοποιεί μια συστηματική ανασκόπηση όλων των πτυχών της επιχείρησής του. Παράλληλα, του παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αναθεωρήσει ή να εξελίξει το επιχειρηματικό του πλάνο, πάντα με στόχο τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του και τη συνεχή της εξέλιξη.

Έχοντας ως  αποκλειστική σταθερά τα αriston κριτήρια και την εκπαιδευτική υποστήριξη της the αriston project, ο Διαγνωστικός έλεγχος διεισδύει στην επιχείρηση έχοντας ως μοναδικό σκοπό να φανερώσει τον δρόμο προς την επιχειρηματική αριστεία. Το επιχειρείν διδάσκεται και τελειοποιείται στην πράξη, με τον Διαγνωστικό έλεγχο της hyphen SA, για κάθε επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί και να αντιμετωπίσει πετυχημένα τις προκλήσεις της αγοράς.