Το πρωτοποριακό δίκτυο επαγγελματιών της the αriston project

Βιώσιμοι εργασιακοί ρόλοι: Ηγέτης – Διαμεσολαβητής – Διεκπεραιωτής

Βιώσιμοι ρόλοι σε κάθε εργασιακό χώρο είναι οι ρόλοι που δε διέπονται από νευρώσεις. Με τον όρο «νεύρωση», σε ένα γενικό πλαίσιο, εννοούμε οτιδήποτε εν γνώσει μας εξακολουθούμε να αναπαράγουμε, ενώ ξέρουμε ότι μας βλάπτει.

Οι βιώσιμοι ρόλοι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι σε έναν χώρο εργασίας, είναι τρεις. Στην αρχή του άξονα, βρίσκεται ο ηγετικός ρόλος. Ηγέτης σε μία επιχείρηση είναι αυτός που εμπνέει, που θέτει το όραμα και συντονίζει την προσπάθεια όλων των υπόλοιπων. Στο τέλος του άξονα, υπάρχει ο διεκπεραιωτικός ρόλος. Είναι ο παραγωγικός ρόλος, που μπορεί να περιορίζεται σε μία μόνο δουλειά, η οποία αναπαράγεται διαρκώς ή σε ένα σύνολο εργασιών. Ο τρίτος είναι ο ρόλος που στην ουσία συνδέει τους δύο προηγούμενους. Οι διαμεσολαβητές είναι αυτοί που διαθέτουν τη δεξιότητα της κατανόησης και των δύο πλευρών, είναι ικανοί να λύσουν παρεξηγήσεις και να διαμορφώσουν το κατάλληλο περιβάλλον για μια αρμονική ροή εργασίας.

Πώς μπορεί, όμως, να καταλάβει κάποιος σε ποια από τις τρεις κατηγορίες ανήκει; Για τη διαδικασία αυτή υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, καθώς και επίσημα διαγνωστικά τεστ, τα οποία πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ειδικών (π.χ. νευρολόγων, ψυχολόγων κλπ). Αυτό που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να επιδιώξει να κάνει κανείς είναι το τεστ που σχετίζεται με τη μαθησιακή ή επικοινωνιακή προσωπικότητα, το λεγόμενο VΑΚ (Visual, Auditory, Kinesthetic), που φανερώνει αν κάποιος είναι κυρίαρχα οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός τύπος.

Επιπλέον, είναι σημαντικό για τον εργαζόμενο να ελέγξει τον συστημικό ή τον ενσυναισθητικό του δείκτη. Αν κάποιος έχει υψηλότερο συστημικό δείκτη, αυτό σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που διακρίνεται για την εξαιρετική διαχείριση δεδομένων. Αντιθέτως, κάποιος με ιδιαίτερα υψηλό ενσυναισθητικό δείκτη είναι εξαιρετικός στην επικοινωνία και τη διαμεσολάβηση.

Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς την κλίμακα του Gardner, όσον αφορά τις πολλαπλές ευφυΐες, το αν κάποιος, δηλαδή, είναι κυρίαρχα μαθηματική ευφυΐα, λεκτική ευφυΐα κλπ.

Για όλα όσα περιγράφονται παραπάνω, είναι πολύ σημαντική η κατανόηση των πέντε στελεχών της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία. Πρώτο εξ αυτών είναι η αυτεπίγνωση, δηλαδή η ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος τη διάθεσή του, τα συναισθήματά του, τα κίνητρά του και φυσικά τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά στους άλλους. Επίσης, πρέπει να αναπτύσσει την αυτορρύθμιση, δηλαδή την ικανότητα να ελέγχει τις παρορμητικές του διαθέσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την κρίση του. Πρέπει, παράλληλα, να αναπτύσσει την αυτοκινητοποίησή του, δηλαδή να βρίσκει κίνητρα κάθε στιγμή σε οτιδήποτε κάνει. Ένας τέταρτος παράγοντας είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα κατανόησης της συναισθηματικής κατάστασης του συναδέλφου, συνεργάτη κλπ. και η ικανότητα υιοθέτησης ανάλογης συμπεριφοράς. Το πέμπτο στέλεχος είναι η κοινωνική δεξιότητα, δηλαδή η ικανότητα διαχείρισης σχέσεων και δημιουργίας δικτύων ανθρώπων.

Το πλεονέκτημα όλων των παραπάνω δεξιοτήτων είναι το γεγονός ότι διδάσκονται. Διδάσκονται στους Ελαιώνες, τα προπονητήρια ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων. Βέβαια, σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, που μπορεί να υπάρχει μία παθολογία ή ένας εγγενής αποπροσανατολισμός, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ζητηθεί η συνδρομή ειδικών.

 

Copyright © 2016 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.